Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Fiskeridirektoratet og Kystvakten med samarbeidsavtale

Avtalen formaliserer et langt og godt samarbeid som har vart siden Kystvakten ble etablert i 1977.

Avtalen ble underskrevet 10. januar 2024 av Sjef Kystvakten og Fiskeridirektøren.

– Samarbeidet har vært, og er, veldig viktig for begge parter, sier fiskeridirektøren Frank Bakke-Jensen.

– Historien vår er god, og fremtidsutsiktene er lyse med denne nye avtalen på plass, sier han.

Bedre kontroll

Partene samarbeider i hovedsak for en bedre fiskerikontroll.

– Fiskeridirektoratet er avhengig av at Kystvakten er til stede på havet for å sikre bærekraftig forvaltning og kontroll med ressursuttaket. Dette gjelder både for norske fiske- og fangstfartøy og for ikke minst for utenlandske, sier Bakke-Jensen.

– Vi vil også særlig fremheve Kystvaktens rolle som rådgiver i regelverksutvikling, sier han.

Fiskerikontrollen skal bidra til regelverket følges og dermed bidra til like rammevilkår for de som driver fangst og fiske:

– En effektiv og troverdig fiskerikontroll er en forutsetning for en bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning, sier Bakke-Jensen.

Samarbeidet er bygget på de fire pilarene; forskning, regulering, kontroll og håndhevelse.

– Jeg vil også trekke frem vår rolle i opplæring og utdanning av Kystvaktens fiskeriinspektører som et nyttig aspekt med vårt samarbeid – og en av suksessfaktorene, avslutter han.

Oppdatert: 16.01.2024