Nyheiter

Årsrapporten for 2020 er klar

19.03.2021

– I det store og hele har Fiskeridirektoratet utført vårt samfunnsoppdrag på en god måte i 2020. Vi fremmer lønnsom og verdiskapende næringsvirksomhet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø, skriver fiskeridirektør Per Sandberg i årsrapportens innledning.

Min side har fått nytt design

18.02.2021

I forrige uke fikk Fiskeridirektoratets Min side nytt design. Løsningen har fått et mer moderne utseende der det er lettere for brukerne å finne fram.

Fiskeridirektoratet er 120 år

14.10.2020

Torsdag 15. oktober 1900 blir rekna som dagen Noreg etablerte ei fiskeriforvaltning med opprettinga av Norges Fiskeristyrelse, som seks år seinare vart omorganisert til Fiskeridirektoratet.

Midlertidig stilling som direktør for Fiskeridirektoratet

07.10.2020

Det er ledig en midlertidig stilling som direktør for Fiskeridirektoratet med snarlig tiltredelse og med varighet i ca. ett år fra nå, idet direktoratets ny-utnevnte direktør ikke vil kunne tiltre foreløpig. Det søker i den forbindelse etter en leder som har god kjennskap til Fiskeridirektoratets arbeid. Søknadsfrist 20. oktober.

Eitt steg nærare samlokalisering

07.10.2020

Regjeringa foreslår 13 millioner kroner til forprosjekt for nytt bygg for Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet på Dokken i Bergen.

Takk, Liv Holmefjord!

01.10.2020

Da er Holmefjords 12 år som fiskeridirektør forbi. Det er selvsagt en viss vemodighet i det, men trøsten er at hun skal fortsette å jobbe i direktoratet og bidra med sin brede kunnskap om næringene og forvaltningen.