Fiskeridirektoratet på Aqua Nor 2023

Tradisjonen tru deltek Fiskeridirektoratet på Aqua Nor i Trondheim dette året også. Messa opnar tysdag 22. august og stenger dørene torsdag 24. kl. 17:00. Denne gongen vil vi fokusere på torskeoppdrett, nye krav til naturkartlegging og havbruk til havs.

I år er vi plassert i eit ny hall (Hall H) – eller telt og har standnr. H622. Vi er plassert her saman med forskingsinstitusjonane og Sjømat Norge. Sentralt i hallen er det ei scene og publikumsområde der alle presentasjonar vil føregå. Også Fiskeridirektoratets berømte fiskesuppe vil bli servert på fellesområdet, rett ved sida av standen vår.

Tre miniforedrag

Vi skal ha tre miniforedrag, det første om torskeoppdrett med tittelen: Torskeoppdrett – hva må forbedres? Dette foredraget blir halde av assisterande fiskeridirektør Øyvind Lie og skjer tysdag 22. august ca kl.12:05, i samband med suppeserveringa som startar kl. 12:00.

Så vil fagdirektør Jens Christian Holm halde eit foredrag om forslag til nye krav til naturkartlegging ved akvakultursøknader. Dette skjer også på fellesområdet i hall H og vi startar med suppeservering før Jens Christian får mikrofonen ca kl.12:05.

Siste dagen, torsdag 24. august er seniorrådgivar Mari Sørensen Aksnes klar med foredraget Havbruk til havs – hvor er vi, hvor skal vi? Til forskjell frå dei første dagane vil dette starte litt seinare. Det blir suppe ca 12:30 og deretter vil Mari halde sin presentasjon på fellesområdet i hall H.

Nederst på denne sida finn du oversikt over kven som er å treffe når på Aqua Nor. Vi ønskjer alle velkomen til standen vår.

 Tysdag 22. augustOnsdag 23. augustTorsdag 24. august
10:00 - 13:30Britt Leikvoll Monika HauglandLinveig Tveit Bolstad
 Eivind SakslindØyvind OlsenAudun Århus
 Kari LorentzenMelina TaraldsenMari Sørensen Aksnes
 Siv June HansenJens Christian HolmBirgitte Arstein
 Live Reiten Finserås Veronika Nøstvold
    
    
    
13:30 - 17:00Anne OslandBirgitte ArsteinMorten Hauge Solheim 
 Melina TaraldsenLinveig Tveit BolstadHåkon Celius 
 Jens Christian HolmVeronika Nøstvold Geir-Martin Kvamme
 Monika Haugland Morten Hauge SolheimOlav Lekve
 Øyvind Olsen Anne-Therese Alnæs Horn  
  Elin Aase  
Oppdatert: 21.08.2023