Fiskeridirektoratets årsrapport for 2022

I årsrapporten er fjorårets aktiviteter, resultater og regnskap lagt frem. – Jeg anbefaler mange dypdykk i årsrapporten, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

Framsiden av Fiskeridirektoratets årsrapport 2022. © Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratets forvaltningsområder for havressurs, akvakultur og marin arealforvaltning m.m., er nøye beskrevet i årsrapporten.

– Her er mye god kunnskap om de tjenestene vi leverer til akvakultur- og fiskerinæringene, sier fiskeridirektøren.

– Gjennom fiske og fiskeoppdrett er Norge den nest største leverandøren av sjømat til verdensmarkedet. Og det naturlige målet i forvaltningen er bærekraft i et evighetsperspektiv.

Fiskeridrektoratets årsrapport 2022

Oppdatert: 16.03.2023