Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Norge vant på alle punkter mot latvisk snøkrabbe-rederi

Det latviske rederiet SIA North Star anla i april 2020 sak mot Norge for det internasjonale senteret for løsning av investeringstvister (ICSID). Fiskeridirektoratet, ved Analyseenheten, bidrog vesentlig for å underbygge Norges sak.

Like før jul i fjor kom dommen fra tribunalet opprettet under ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes), og den går i Norges favør på alle punkter.

Rederiet SIA North Star og dets eier, Peteris Pildegovics, klagde Norge inn for ICSID for å ha fratatt rederiet muligheten til å drive fangst av snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel og krevde omkring fem milliarder kroner i erstatning.

Informasjon om aktivitet

Fiskeridirektoratet ved Analyseenheten ble i 2020 engasjert av Utenriksdepartementet (UD) for å dokumentere Norges sak.

– Det hele startet med at vi leverte en oversikt over hva vi hadde av informasjon fra andre rapporter til UD. Deretter kom en ny bestilling fra UD som omfattet all informasjon om de aktuelle fartøyene. Fra de ankom til Norge og informasjon om landinger av fangst, sier seniorrådgiver Bjørnar Myrseth ved Analyseenheten i Fiskeridirektoratet.

Analyseenheten i Vardø leverte i alt sju rapporter om aktiviteten til de fire fartøyene. Det sentrale i saken var hvor snøkrabben var høstet, om det var på norsk eller russisk kontinentalsokkel.

–  Vi startet da arbeidet med å dokumentere hver tur fartøyene hadde gjennomført, fra de forlot kai til de hadde landet fangsten. Vi beregnet perioder og områder for mulige fangstoperasjoner, hvor og når fangst var landet og resultat av inspeksjoner, og all informasjon som kunne være relevant for saken, sier Myrseth.

Avtale fra 1992

Søksmålet ble behandlet som et påstått brudd på investeringsbeskyttelsesavtalen fra 1992 mellom Latvia og Norge. Voldgiftsdommerne avviste at rederiets snøkrabbefartøy og de latviske lisensene kunne regnes som investeringer i Norge som var beskyttet av investeringsbeskyttelsesavtalen. Videre konkluderte tribunalet med at Norge ikke hadde brutt noen bestemmelser i avtalen for de gjenværende investeringene. Kravene mot Norge ble derfor avvist. Dommen kan ikke ankes, men kan bli søkt annullert, noe SIA North Star i en pressemelding har varslet at de vil gjøre.

SIA North Star startet rundt 2014 fangst av snøkrabbe i russisk del av Smutthullet og gjorde avtale om levering av fangstene hos selskapet Seagourmet Norway AS i Båtsfjord. Det norske selskapet er eid av Kirill Levanidov. Levanidov er selv styremedlem i SIA North Star og fetter av den andre saksøkeren Peteris Pildegovics. Saksøkerne hadde på dette tidspunktet gått til anskaffelse av fire fangstfartøy, og i tillegg etablert supply-selskapet Sea & Coast AS som skulle forsyne fangstfartøyene med nødvendige tjenester.

Flere rettsrunder

Fangstene pågikk i russisk del av Smutthullet frem til Russland stengte sin del av kontinentalsokkelen for snøkrabbefangst for utenlandske fartøy i september 2016. Norge innførte et generelt forbud mot fangst av snøkrabbe fra 1. januar 2015. Fra 22. desember 2015 gjaldt forbudet hele den norske kontinentalsokkelen, inkludert Smutthullet, i tillegg til territorialfarvannet.

Etter at Russland stengte sin del av Smutthullet for utenlandske fartøy i september 2016 forsøkte saksøkerne i januar 2017 å sette krabbeteiner på norsk sokkel innenfor fiskevernsonen ved Svalbard. Straffesaken gikk helt til Høyesterett hvor rederiet og kapteinen tapte i 2019. Senere søkte rederiet om tillatelse. Avslaget ble klaget saken inn for domstolene, og Høyesterett avsa dom i favør av staten i mars 2023. Parallelt med de nasjonale rettsprosessene i Norge har rederiet altså også ført en voldgiftssak mot Norge. Dette er den første saken av denne typen Norge har vært involvert i.

I søksmålet anførte saksøkerne at Norge hindret selskapet i å utnytte investeringer selskapet hadde gjort, og dermed gjort seg skyldig i brudd på investeringsbeskyttelsesavtalen. I tillegg påsto selskapet at reguleringene Norge innførte i 2015 diskriminerte selskapet ved å nekte det å fangste snøkrabbe på norsk sokkel. De påsto også at de norske snøkrabbereguleringene innebar en faktisk ekspropriasjon av selskapet innvesteringer. Alle anførslene ble avvist av tribunalet.

Rettsavdelingen i UD har laget en egen oppsummering fra voldgiftsdommen som kan leses her.

Oppdatert: 29.01.2024