Skjul søk
07.03.2018

675 krepseteiner beslaglagt i Rogaland

Mandag beslagla politiet 675 teiner i Høgsfjorden i Rogaland etter at Fiskeridirektoratet hadde anmeldt to yrkesfiskere for ulovlig omsetning av kreps.

02.03.2018

Fiskeridirektoratet styrker kontrollen i skreifisket

Skreifisket pågår nå for fullt og det er stor aktivitet i de tradisjonelle skreifiskeområdene på kysten. Risikoen for uregelmessigheter øker og vi setter derfor inn ekstra ressurser i skreisesongen.

27.02.2018

Ønsker å leie havgående fartøy

I arbeidet med å redusere marin forsøpling fra fiskerivirksomhet vil Fiskeridirektoratet i 2018 gjennomføre to tokt. Til dette ønsker vi å leie fartøy med tilpasset utrustning samt god lagerkapasitet

26.02.2018

Deltakelse i selfangsten for 2018

Fiskeridirektoratet region Nord minner om at fartøy som ønsker å delta i fangst av sel i 2018, må søke om tillatelse til dette. 

26.02.2018

Bifangst av makrellstørje

Hvert år er det noen fartøy som får bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter. Det er svært viktig at fangst av makrellstørje blir registrert, og vi i Fiskeridirektoratet hjelper deg med dette.