Påmelding til hvalfangst i 2024

Fartøy som ønsker å delta i årets fangst av vågehval må sende skriftlig søknad til Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet arrangerte i 2023 obligatorisk kurs for alle hvalfangere (eier og skytter).

Fiskeridirektoratet vil ha dialog med Norges Småkvalfangerlag angående gjennomførelse av kurs i 2024 for fangere som ikke deltok i fjor, og eventuelle nye fangere.

Oppdatert: 26.02.2024