Usikkerhet rundt havdelingsregelverket

Vi opplever at det er usikkerhet knyttet til havdelingsreglene, etter å ha mottatt flere henvendelser og veiledet fiskere. 

Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i reglene, og minner om havdelingen som gjelder i fisket etter torsk hyse og sei med konvensjonelle redskaper nord for 62° N.

Fartøy 21-27,9 meter

For fartøygruppen 21-27,9 meter som fisker med konvensjonelle redskaper etter torsk, hyse og sei nord for 62° N gjelder følgende:

  • Det er forbudt for fartøy med største lengde mellom 21 og 27,99 meter å fiske torsk, hyse og sei med konvensjonelle redskap innenfor grunnlinjen nord for 62° N.
  • I statistikkområde 00, 06 og 07 gjelder forbudet ikke fiske etter hyse og sei.
  • Fra og med 1. januar til og med 1. mai er det tillatt å fiske torsk inn til fjordlinjene i statistikkområde 00.
  • Fra og med 1. januar til og med 10. april er det tillatt å fiske torsk inn til fjordlinjene i statistikkområde 06 og 07.

Kartet viser informasjon om tiltak for fartøy mellom 21 og 27,9 meter. 

Fartøy over 28 meter

For fartøygruppen 28 meter største lengde eller mer som fisker med konvensjonelle redskaper etter torsk, hyse og sei nord for 62° N gjelder følgende:

  • Det er forbudt for fartøy på eller over 28 meter største lengde å fiske torsk, hyse og sei med konvensjonelle redskap innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjen nord for 62° N.
  • I statistikkområde 06 og 07 gjelder forbudet ikke fiske etter hyse og sei.
  • Fra og med 1. januar til og med 30. juni er det tillatt å fiske inn til grunnlinjen fra og med statistikkområde 05 til grensen mot Russland.
  • Fra og med 1. juli til og med 31. desember er det tillatt å fiske inn til 2 nautiske mil av grunnlinjen fra Ø 021° 58,78′ (Darupskjæret) til grensen mot Russland.

Kartet viser informasjon om tiltak for fartøy over 28 meter. 

Oppdatert: 23.02.2024