Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Rømmingshendelse i Gjemnes kommune

Lerøy Midt Sjø AS meldte 27. februar om en rømmingshendelse ved lokaliteten Naustneset i Tingvollfjorden i Gjemnes kommune, Møre og Romsdal.

Hendelsen ble oppdaget ved at det ble fanget oppdrettslaks nær anlegget. Undersøkelser avdekket et hull på 3x1 meter i én av merdene.

Endelig antall rømt laks er foreløpig ikke avklart. I følge selskapet er laksen i den aktuelle merden rundt 5 kg.

Selskapet har så langt fanget rundt 200 oppdrettsfisk i eget gjenfangstfiske. Det er i tillegg meldt inn fangst av 15 laks knyttet til samme rømming.

Lokaliteten ligger nær den nasjonale laksefjorden Sunndalsfjorden, med det nasjonale laksevassdraget Driva. Fiskeridirektoratet har i dialog med Statsforvalteren varslet pålegg om utvidet gjenfangst i området område Angvik til nord for Kvalvik.

Fiskeridirektoratet vil gjennomføre et rømmingstilsyn både på lokaliteten og notverkstedet.

Tips oss om du fanger laks

Vi ønsker at publikum tipser oss om fangst av laks i området.

Tips Fiskeridirektoratet

Legg gjerne ved bilde av fisken. Tipsene vil være til hjelp for vår vurdering av omfang og spredning av oppdrettsfisken.

Publikum må følge gjeldende fiskeregler for området (statsforvalteren.no).

Oppdatert: 28.02.2024