Nyheter

13.05.2019

Reguleringsmøte 6. juni

Fiskeridirektøren inviterer til det årlige vårmøtet om regulering av fisk i Fiskeridirektoratets lokaler i Bergen 6. juni 2019.

03.05.2019

Nytildeling av raudåtekonsesjoner

Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at 10 avgrensede raudåtetråltillatelser skal deles ut. Søknadsfristen er 15. august.