Nyheter

Rømming på Frohavet

27.08.2020

Fiskeridirektoratet skal fredag 28. august på tilsyn ved Ocean Farming sin havmerd på Frohavet etter at det torsdag ble meldt fra om rømming ved lokaliteten.

Periodevis stenging av kongekrabbefiske

21.08.2020

I perioden 3.- 20. september vil fiske etter kongekrabbe med teiner bli periodevis stengt i ulike områder. Stengingen gjøres av hensyn til Havforskningsinstituttets bestandsestimeringstokt og Fiskeridirektoratets opprenskingstokt.

Rekordoppslutning om laksevekst

19.08.2020

Auksjonen av nye laksetillatelser er nå fullført. 30 oppdrettsselskaper har kjøpt nye laksetillatelser for nesten 6 milliarder kroner.

Avslutter dispensasjonsperiode

17.08.2020

Innen 1. september skal det være gjennomført fysisk inspeksjon av oppdrettsanlegg som har fått anleggssertifikat basert på dispensasjon fra dette kravet. Utstedelse av nye anleggssertifikat skal følge regelverket på vanlig måte.

Ungdomsfiskeordninga er slutt for i år

17.08.2020

- Vi får en del henvendelser fra ungdommer som ønsker å fortsette å fiske til tross for at ungdomsfiskeordningen er avsluttet. Det kan de, men da som ordinært fritidsfiske inntil 50.000 kroner. De som fisker leppefisk kan også fortsette.