Nyheter

Over 1000 garn fjernet fra havbunnen

07.10.2021

Fiskeridirektoratets opprenskingstokt leverer også i år et betydelig bidrag for å redusere marin forsøpling og spøkelsesfiske. I tillegg til over 1000 garn, er det også tatt opp mengder av andre fiskeredskaper fra havbunnen.

Nytildeling av to nye reketrålkonsesjoner

06.10.2021

Fiskeridirektoratet lyser ut inntil to nye reketråltillatelser. Formålet med de to nye reketråltillatelsene er å bidra til at rekeindustrien får tilgang på mer råstoff. Fristen for igangsettelse er utvidet til tre år.

Forskningskvoter for 2022

04.10.2021

Nærings- og fiskeridepartementet avsetter årlige forskningskvoter av en begrenset størrelse for tildeling til forsknings- og undervisningsformål. Søknadsfrist er 31.10.2021.

Havet – søppelplass eller matfat?

11.08.2021

Kom og høyr professor Dag O. Hessen på Fiskeridirektoratets seminar under Arendalsuka tysdag 17. august på «Bærekrafthuset» i Arendal.

Vern av havet er mer enn bare verneområder

16.04.2021

Marine verneområder og nasjonalparker langs kysten er små sammenlignet med våre samlede havområder. Når det skal vurderes hvor effektivt marin natur tas vare på, må også tiltak i områder utenfor verneområdene tas i betraktning.

Fiskeriforvaltning som tar vare på verdifull marin natur

09.04.2021

Fiskeridirektoratet har innført ei rekke arealbaserte fiskeritiltak som gir positive og varige effektar for å bevare naturmangfaldet. Det kjem fram av ei fersk stortingsmelding, «Heilskapleg nasjonal plan for bevaring av viktige område for marin natur».

Skal rydde forlatte blåskjellanlegg i Agder

16.03.2021

Mandag lanserte Fiskeridirektoratet sin handlingsplan mot marin forsøpling. Kartlegging og fjerning av etterlatte blåskjellanlegg er ett av tiltakene i planen, og allerede nå starter direktoratet arbeidet med å få fjernet 15 forlatte anlegg i Agder.

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen