Nyheter

Tverretatleg fagdag om fiskerikriminalitet

26.11.2021

Den 2. desember møtest ei rekkje kontroll- og tilsynsetatar til ein lokal og felles tverretatleg fagdag i Ålesund. Tema for fagdagen er arbeid mot fiskerikriminalitet i alle former på sjø og land.

Nye krav til merking og rømmingshull

26.11.2021

Fra 1. januar 2022 blir det innført krav til montering av rømmingshull og merking av selve redskapen i fritidsfiske. Krav til montering av rømmingshull i yrkesfiske etter kongekrabbe er utsatt til 1. mars 2022.

Nyttig legemiddeltilsyn!

24.11.2021

Det svarar oppdrettarane på ei spørjeundersøking frå Fiskeridirektoratet etter ein storstilt legemiddelkampanje.

Tips om fangst av regnbogeaure

23.11.2021

Vi ynskjer at folk som fangar regnbogeaure skal melde inn dette. Det er særleg i Masfjorden og i Sørfjorden ved Osterøy at det kan vere slik fisk på rømmen. Vi tek gjerne imot bilete av fisken for å bekrefte kva for art fangsten dreier seg om.

Lovende lusesamarbeid i Nordfjord

17.11.2021

Prosjektet «Områdevurdering Nordfjord» har som mål å finne fram til en arealdisponering som kan redusere det generelle lusenivået i et fjordsystem. Dette vil være gunstig både for produksjonen og naturmangfoldet.

Utredningrapport omorganisering 2021

12.11.2021

En utredningsgruppe har lagt frem et forslag til omorganisering av Fiskeridirektoratet, som legger til rette for fortsatt tilstedeværelse langs hele kysten. Ny fiskeridirektør vil avgjøre om forslaget skal iverksettes.

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen