Nyheter

Mange beslag og 30 anmeldelsar i reiskapskontroll

08.12.2021

Hummarfisket sør for Stad er slutt og ein felleskontroll i Vestland fylke i byrjinga av desember avslørte mange lovbrot. Kontrolletatane beslagla 70 teiner i løpet av fire dagar, noko som førte til 30 anmeldelsar.

Øker kontrollen med hvalsafari

07.12.2021

Fiskeridirektoratet har både observert og fått rapporter om uønsket adferd i forbindelse med hvalsafari i Kvænangen i Troms og Finnmark. Både Fiskeridirektoratet og Sjøfartsdirektoratet har fulgt opp aktiviteten og vil øke kontrollen med hvalsafari.

Store kvalitetsavvik på notinspeksjonar

30.11.2021

Det er avdekt store kvalitetsavvik på notinspeksjonar som er utførte med fjernstyrte undervassfarkostar (ROV) i samband med større arbeidsoperasjonar ved oppdrettsanlegg.

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen