Nyheter

Fiskarmanntalet 2023

02.11.2022

Framlegg til fiskarmanntal for 2023 er sett opp og vert lagt ut til offentleg innsyn i tida 10. november 2022 og tre veker framover.

Lakserømming i Sognefjorden

31.10.2022

Fiskeridirektoratet følgjer opp ei rømmingshending hjå Aller Aqua AS i Vadheimsfjorden i Høyanger. Laksen som har rømt er i underkant av 5 kg i storleik.

Stoppet smugling av fisk

27.10.2022

Tolletaten og Fiskeridirektoratet stoppet ulovlig utførsel av 164 kilo fisk i en samarbeidsaksjon i Stavanger fredag kveld.

Har du mista noko?

16.06.2022

Plast i havet er eit av verdas store miljøproblem og kvart år hamnar tonnevis med taustumpar og plastbitar i havet. Mykje av dette finn vi att langs kysten, men det meste blir verande i havet. Dette kan vi gjere noko med.

Digitalt seminar om kartlegging av sårbar natur

17.03.2022

Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet arrangerte 15. mars et digitalt seminar om forslag til kartleggingsmetodikk for sårbar natur i forbindelse med akvakultursøknader. Se seminaret i opptak.