Nyheter

Har sikret prøver av torsk i Meløy for sporing

19.01.2023

Fiskeridirektoratet innhenter nå prøver fra den gjenfangede fisken og fra Norcod sitt anlegg i forbindelse med fangst av rømt oppdrettstorsk i Meløy i Nordland. Prøvene vil kunne gi svar på hvor fisken kommer fra.

Akvakulturportalen er lansert

17.01.2023

Vi har i dag lansert Akvakulturportalen. Alle myndigheter som er involvert i behandling av akvakultursøknader vil nå ha samme vei inn til søknadene.

Snart lanseres Akvakulturportalen

13.01.2023

Tirsdag 17. januar lanserer Fiskeridirektoratet Akvakulturportalen. Formålet med Akvakulturportalen er å ha én felles digital løsning for de ulike myndighetene som behandler akvakultursøknader.

Meld deg på ungdomstillegg 2023

11.01.2023

Vi har åpnet for påmelding til ungdomstillegget i torskefisket nord for 62°N, som
i år gir rett på en garantert tilleggskvote på 4 tonn torsk.

Et rømmingsbilde i endring

11.01.2023

Fiskeridirektoratet har oppsummert rømmingsåret 2022. Spesielt for året var det at den største rømmingen ikke var av laks, men av torsk. Erfaringen er at andre oppdrettsarter krever kunnskapsutvikling om miljøeffekter og håndteringen av disse.