Påmelding til forsøksfiske med reketrål i Porsangerfjorden for 2023

Fiskeridirektoratet har nå lagt til rette for elektronisk påmelding til forsøksfiske etter reker i Porsangerfjorden for fartøy under 19,81 meter.

Krav om rapportering

For å være med på forsøksfiske med reketrål er det et krav at det enkelte fartøy rapporterer til Fiskeridirektoratet etter endt forsøk.

Det er svært viktig at alle som er med på forsøkene følger vilkårene som er gitt, slik at vi får inn nødvendige data.

Dataene gir oss grunnlag til å kunne vurdere åpning av fjorden for kommersielt fiske med reketrål.

Meld deg på

Påmeldingsskjema med vilkår, registreringsskjema og veiledning for prøvetaking finnes her:

Påmelding til prøvefiske med reketrål i Porsangerfjorden

Oppdatert: 07.03.2023

Jobber du i fiskerinæringen?

Vi vil gjerne intervjue deg om hvilke utfordringer fiskerinæringen står overfor når det gjelder å følge regelverket i praksis.

Les mer og meld deg til intervju