Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Påmelding prøvefiske med reketrål i Porsangerfjorden

Her melder du deg på prøvefiske med reketrål i Porsangerfjorden i 2024.

Meld deg på prøvefisket

Frist

Skjema skal sendes inn før fiske tar til.

Vedlegg til skjemaet skal ettersendes

I tillegg til å sende inn påmelding til prøvefisket skal fiskere som deltar i prøvefisket fylle ut dette skjemaet for registrering av trålhal:

Skjema for registrering av trålhal

Etter utfylling skal du sende excel-skjemaet til oss via Edialog, eventuelt til postmottak@fiskeridir.no. Innsendingen merker du med"sak 24/962".

Formål og vilkår

Påmeldingsskjemaet gjelder for fiskere som oppfyller vilkår for å drive fangst med reketrål på kysten nord for 62°N.

Fiskere som melder seg på et prøvefiske plikter å sette seg inn i og følge de vilkår som settes for tillatelsen og gjennomføringen av prøvetaking.

Åpningen av prøvefisket gis på grunnlag av sak 12C/2023 fra reguleringsmøte for 2023. Se også rapporten prøvefiske etter reke i Porsangerfjorden 2021-2023.