Påmelding til prøvefiske med reketrål i Porsangerfjorden

Skjema for påmelding til prøvefiske med reketrål i ytre del av Porsangerfjorden i 2023.

Meld deg på prøvefiske med reketrål

Formål og vilkår

Påmeldingsskjemaet gjelder for fiskere som oppfyller vilkår for å drive fangst med reketrål på kysten nord for 62°N.

Fiskere som melder seg på et prøvefiske plikter å sette seg inn i og følge de vilkår som settes for tillatelsen og gjennomføringen av prøvetaking.

Frist

Skjema skal sendes inn før fiske tar til.

Vedlegg til skjemaet skal ettersendes

I tillegg til å sende inn påmelding til prøvefisket skal fiskere som deltar i prøvefisket fylle ut dette skjemaet for registrering av trålhal:

Skjema for registrering av trålhal (xlsx, 13.1 kB)

Etter utfylling skal excel-skjemaet sendes til  . E-posten må merkes "sak 23/3128".

Hvorfor åpnes det for et prøvefiske med reketrål i Porsangerfjorden?

For en nærmere redegjørelse for bakgrunnen til at det åpnes for prøvefiske med reketrål i ytre del av Porsangerfjorden vises det til sak 13c/2022 fra reguleringsmøtet for 2022.