Nyheter

Dialogmøte om kystnære lokale fiskebestander

20.09.2023

SENJA: Fiskeridirektoratet inviterer til åpent dialogmøte 12. oktober i Frovåghamn på Senja om forvaltning av kystnære fiskebestander i Andfjorden, Vågsfjorden og Solbergfjorden.

Tips om rømt regnbueørret

31.08.2023

Fiskeridirektoratet har de siste dagene mottatt tips om fangster av rømt regnbueørret i Øygarden og Bjørnafjorden.