Nyheter

Hull i not i Fensfjorden i Nordhordland

16.11.2023

Firda Sjøfarmer AS har i dag, torsdag 16. november, meldt om funn av en større skade i en av nøtene på lokaliteten Hyseneset i Fensfjorden i Gulen kommune, hvor de produserer regnbueørret.

Oppfølging av Norcod-rømmingen

30.10.2023

Fiskeridirektoratet konkluderer i en rapport at den rømte oppdrettstorsken i Meløy kommune i januar i år, kom fra Norcod AS sin lokalitet i Frosvika.