Nyheter

Tilsyn avdekker mangler ved arbeidsoperasjoner

01.12.2022

Rapport fra Fiskeridirektoratets tilsynskampanje i 2021-2022 viser at det er behov for forbedringer i akvakulturnæringens risikostyring ved gjennomføring av avlusingsoperasjoner.

Hummarfisket i sør straks over

29.11.2022

Onsdag 30. november ved midnatt er det slutt på hummarfisket i Sør-Noreg. Etter to intense månader med titusenvis av teiner i sjøen skal hummaren igjen få fred i 10 månader. No blir det kontroll på kysten sør for Stad.

Knølhval frigjort fra drivanker

21.11.2022

En knølhval viklet seg søndag inn i et stort drivanker på fjorden Kvænangen i Troms og Finnmark. Personell fra Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste klarte etter en tid å frigjøre hvalen fra drivankeret og den kunne svømme uhindret videre.