Nyheter

Første fangstskute på plass i isen

08.04.2024

Selfangsten opnar 10. april og «Havsel» med inspektør frå Fiskeridirektoratet om bord er første fangstskute ved iskanten. Også «Kvitungen» har fått grønt lys og er på veg til feltet.

Nå kan du søke om fastprisvekst

22.03.2024

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt forskrift om kapasitetsjusteringer for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2024.

Leter etter torskeegg fra oppdrett

22.03.2024

Havforskningsinstituttet (HI) og Fiskeridirektoratet jakter torskeegg ved Meløy i Nordland og i Voldsfjordenområdet i Møre og Romsdal. Målet er å finne ut om rømt oppdrettstorsk gyter i områdene.

Ingen påskestopp for fiskerikontrollen

22.03.2024

Påsken står for døren, men det bryr ikke skreien seg om. Fiskerne tar heller ikke påskefri, og det betyr at Fiskeridirektoratet også er til stede med operativ fiskerikontroll i påsken.