Nyheter

Konferanse om marin forsøpling i Lofoten i oktober

05.07.2019

I slutten av oktober er Norge vertskap for den store internasjonale konferansen «Our Ocean» i Oslo. Uka før arrangeres «Lighthouse Lofoten» - en konferanse om marin forsøpling som et forspill til «Our Ocean».

Sjøtjenesten ønsker å leie torsketråler

02.07.2019

Fiskeridirektoratets sjøtjeneste ønsker å leie inn en moderne torsketråler for overvåking av fiskefelt. Toktet er ønsket gjennomført i perioden 7.–26. oktober 2019 (20 døgn).

Foreslår rømmingshol i krabbeteiner

02.07.2019

Fiskeridirektoratet foreslår at også teiner som skal brukast til fangst av krabbe i fritidsfisket bør ha rømmingshol. I dag er det berre hummarteiner som har krav til rømmingshol i tillegg til fluktopningar.

Avklaring om utviklingstillatelser

28.06.2019

Fiskeridirektoratet har i tråd med Nærings- og fiskeridepartementets vedtak i klagesak 8. september 2017, i dag fattet vedtak om tilsagn om åtte utviklingstillatelser til Nordlaks Oppdrett AS sin Havfarm 2.