Seksjon budsjett og virksomhetsstyring

Ledes av Atle Birkeland. Seksjonen har blant annet ansvar for inn- og utbetalinger i direktoratet, reiseregninger, lønn, tilskudd og budsjettoppfølgning samt videreutvikling av etatens virksomhetsstyring. Seksjonen har også sekretariatsfunksjon i lønnsforhandling.


Navn
Atle Birkeland
Elizabeth Marthinsson
Karl Fredrik Myhr
Maia Kvinnesland
Odd-Jørgen Josephsen
Rita Holm Johnsen
Trine Lise Brodahl

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet