Maia Kvinnesland

E-post:

Avdeling: styringsavdelingen

Seksjon: seksjon budsjett og virksomhetsstyring

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Økonomistyring, budsjett, rapportering og periodeavslutning