Rita Holm Johnsen

E-post:

Avdeling: styringsavdelingen

Seksjon: seksjon budsjett og virksomhetsstyring

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

regnskapsutarbeiding, periodeavslutning, avstemminger, avviksoppfølging, konteringskontroll, bokføring, økonomistyring og lønn