Rita Holm Johnsen

E-post:

Divisjon:

Avdeling: styringsavdelingen

Seksjon: seksjon budsjett og virksomhetsstyring

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

regnskapsutarbeiding, periodeavslutning, avstemminger, avviksoppfølging, konteringskontroll, bokføring, økonomistyring og lønn

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen