Odd-Jørgen Josephsen

E-post:

Divisjon:

Avdeling: styringsavdelingen

Seksjon: seksjon budsjett og virksomhetsstyring

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

tilskudds- og avgiftsforvaltning, kontaktperson innkreving, vedlikehold av fullmaktsstruktur og systemadministrasjon Contempus.

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen