Odd-Jørgen Josephsen

E-post:

Avdeling: styringsavdelingen

Seksjon: seksjon budsjett og virksomhetsstyring

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

tilskudds- og avgiftsforvaltning, kontaktperson innkreving, vedlikehold av fullmaktsstruktur og systemadministrasjon Contempus.