Atle Birkeland

E-post:

Avdeling: styringsavdelingen

Seksjon: seksjon budsjett og virksomhetsstyring

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
lede seksjonen, økonomistyring, budsjett, rapportering,