Karl Fredrik Myhr

E-post:

Avdeling: styringsavdelingen

Seksjon: seksjon budsjett og virksomhetsstyring

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

utarbeide og følge opp virksomhetsplan, koordinere overordnede risikovurderinger, videreutvikling og oppfølging av styringsindikatorer, oppfølging av tidsregistrering, analyse/vurdering av måloppnåelse, videreutvikling av relevant styringsinformasjon, satsingsinnspill og andre innspill til fremtidig statsbudsjett