Elizabeth Marthinsson

E-post:

Avdeling: styringsavdelingen

Seksjon: seksjon budsjett og virksomhetsstyring

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

reiseregninger, fakturering, innbetalinger, bilagsregistrering, utgående og inngående faktura, fakturering merkeregister.