Skjul søk
27.09.2016

Bevaringsområder har positiv effekt på hummerbestanden

I et marint bevaringsområde er det begrensninger på enkelte eller alle former for fiske innenfor et geografisk avgrenset område. I et bevaringsområde for hummer er det dermed forbudt å fiske med andre redskap enn håndsnøre, fiskestang, juksa og dorg. Å opprette bevaringsområder for hummer har vist seg å være positiv for bestanden. I ett slikt område i Skagerrak har hummerbestanden økt med hele 245 prosent.

29.09.2014

Samordnet redskapskontroll i Vestfold

Fiskeri-, miljø- og politimyndighetene gjennomfører en samordnet redskapskontroll i Vestfold. Målet for aksjonen er å kontrollere at fisket utføres på en lovlig måte. Dette blir spesielt viktig når hummerfisket starter opp onsdag 1. oktober kl. 08.00.

19.03.2014

Ulovlig omsetning av sjøkreps avdekket

Fiskeridirektoratet, Kystvakten og Østfold politidistrikt avslørte i en fellesaksjon i Fredrikstad navngitte personer og foretak som drev med ulovlig omsetning av kreps.