Påmelding til kystfiskeordningen

Fartøy i åpen gruppe kan nå melde seg på kystfiskeordningen i fisket etter torsk nord for 62° nord.

Det gjøres en egen avsetning til kystfiskeordningen på 0,9 % av norsk totalkvote, men likevel slik at det settes av minimum 3 000 tonn. Dette kvantumet fordeles som en garantert kvote til merkeregistrerte fartøy i åpen gruppe som fyller vilkårene for å delta i ordningen.

Det er ikke nødvendig å søke om å få tilleggskvote, men det er et krav at Fiskeridirektoratet mottar påmelding før fisket tar til.

Meldingsskjema for kystfiskeordningen

Hvem omfattes av ordningen?

Kvotetillegget tildeles fartøy med eiere bosatt i følgende kommuner eller deler av kommuner:

Finnmark

Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Hasvik, Karasjok, Kautokeino, Lebesby, Loppa, Måsøy, Nesseby, Nordkapp, Porsanger, Sør-Varanger, Tana, Vadsø og Vardø.

Troms

Balsfjord, Gratangen, Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lavangen, Lyngen, Nordreisa, Salangen, Skjervøy, Storfjord og Sørreisa.

For merkeregistrerte fartøy i Tromsø kommune må eier av fartøy være bosatt i en av grunnkretsene Jøvik, Olderbakken, Lakselvbukt, Lakselvdalen, Sjøvassbotn, Stordal, Sjursnes, Reiervik, Breivika eller Ullsfjordmoane.

For merkeregistrerte fartøy i Tjeldsund kommune må eier av fartøy være bosatt i område som i 2019 var en del av daværende Skånland kommune.

Nordland

Hamarøy og Evenes.

For merkeregistrerte fartøy i Narvik kommune må eier av fartøy være bosatt i område som i 2019 var en del av daværende Narvik eller Tysfjord kommune.

Oppdatert: 01.02.2024