Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Webinar: Rømmingsrisiko ved håndtering av not

Data fra de ti siste årene viser at de fleste rømmingshendelsene ved oppdrettsanlegg skjer i forbindelse med arbeidsoperasjoner.

–Operasjoner der not skal håndteres er kanskje den største risikoen vi har for rømming av fisk, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

Statistikken viser overvekt av antall hendelser ved slike operasjoner. Det er særlig avlusning av fisk som skiller seg mest ut.

Brønnbåter, servicebåter og andre tjenesteleverandører er ofte til stede, og deltar som sentrale aktører i arbeidsoperasjoner på oppdrettsanlegg.

–Det er derfor viktig at også eksterne aktører kjenner til de risikoene som er knyttet til arbeidet som skal gjennomføres, er innført i aktuelle rutiner og prosedyrer, og kjenner til de kravene som stilles, sier Bakke-Jensen.

I august 2022 ble deler av akvakulturdriftsforskriften gjort gjeldende for disse.

–Forskriften er ment å sikre en forsvarlig gjennomføring av aktiviteter, og innebærer tydeligere krav om kompetanse, journalføring, beredskapsplan, aktsomhet, risikovurdering og meldeplikt ved rømming, sier Bakke-Jensen.

Kravene i akvakulturdriftsforskriften henger tett sammen med kravene i forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen, som har vært gjeldende for vare- og tjenesteprodusenter i mange år.

–Vi har på bakgrunn av de to forskriftene utarbeidet en veileder for vare- og tjenesteprodusenter, sier Bakke-Jensen.

Kampanje mot rømming

Høsten 2024 skal det igangsettes en kampanje med tema rømmingssikkerhet hos vare- og tjenesteprodusenter.

–I denne tilsynskampanjen skal vi undersøke om vare- og tjenesteprodusenter har på plass et fungerende internkontrollsystem som ivaretar rømmingssikkerheten, sier Bakke-Jensen.

Webinar om rømmingssikkerhet

Vi inviterer til webinar i samarbeid med Sjømat Norge, Sjømatbedriftene, Norsk Industri og Kystrederiene.

Tirsdag 20. februar 2024 klokken 09.00-10.15

Lenke til webinaret publiseres den 19. februar. 

Program

Tidspunkt

Innlegg

Innleggsholder

09:00-09:05

Velkommen

Nadia Jdaini

09:05-09:15

Veileder for vare- og tjenesteprodusenter

Elin Økland

09:15-09:45

Rømmingssikringskrav ved arbeid på oppdrettsanlegg

Magnus Torvik

09:45-10:15

Tilsynskampanje rettet mot vare- og tjenesteprodusenter

Kari Lorentzen

Veileder om de nye bestemmelsene i akvakulturdriftsforskriften som gjelder for vare- og tjenesteprodusenter.

Veileder for vare- og tjenesteprodusenter

Oppdatert: 07.02.2024