Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Lokal regulering av lofotfiske og Breivikfjorden

Fiskeridirektoratet har nå vedtatt forskrift om lokal regulering av lofotfiske og lokal regulering av Breivikfjorden for 2024.

Reguleringene har kommet på plass etter tett dialog med berørte næringsorganisasjoner. Reguleringene har også nylig vært på høring.

Lofotreguleringen

Reguleringen av årets lofotfiske er i stor grad en videreføring av fjorårets regulering, med noen endringer.

Endringer 2024

  • Plasseringen av snurrevadfeltet utenfor Røst er justert, og det er opprettet et linefelt utenfor Røst.
  • Bakken felleshav er justert fra i fjor og delt inn i et felleshav og et snurrevadfelt.
  • Minsteavstanden mellom faststående redskap og snurrevad er økt fra 0,4 nautiske mil til 0,5 nautiske mil i fangstrutene 00–03 og 00–04.
  • Røktingsplikten for ikke bunnsatte liner er økt fra annenhver dag til hver tredje dag.
  • Forskriftsfestet rett til å fiske i et ubenyttet felleshav uavhengig av redskapstype.

Fiskeridirektoratet vil være til stede med landinspektører og Sjøtjenesten under lofotfiske.

Fiskeridirektoratet har anmodet organisasjonene om å oppnevne en kontaktperson for eventuell dialog om reguleringene underveis i vinterfiske.

LOFOTEN: Kart over lokale reguleringer i Lofoten 2024. S`KJERMDUMP: © Fiskeridirektoratet.
LOFOTEN: Kart over lokale reguleringer i Lofoten 2024

Snurrevadfelt og redskapsbegrensning i Breivikfjorden

Nytt av året er at Fiskeridirektoratet oppretter en lokal regulering for Breivikfjorden ved Sørøya i Finnmark. Forskriften kommer på plass etter ønske fra næringen.

Med reguleringen opprettes det et snurrevadfelt i Breivikfjorden med de samme koordinatene som Sjøtjenesten fastsatte henstillingsområde for snurrevadfiske i 2023. Snurrevadfeltet har varighet fra 20. februar til 30. april.

Det opprettes også et særskilt område med redskapsbegrensinger for fiske med garn og line. I området er det fastsatt begrensinger på mengden garn og line som kan benyttes i fiske til enhver tid. Redskapsbegrensningen i området gjelder fra 20. februar til 1. juni 2024.

Fiskeridirektoratet oppfordrer næringen til å komme med konkrete forslag til behov og utforming av neste års lokale reguleringer for andre områder under vinterfiske i Troms og Finnmark.

BREIVIKFJORDEN: Kart over lokale reguleringer i Breivikfjorden 2024. SKJERMDUMP: © Fiskeridirektoratet.
BREIVIKFJORDEN: Kart over lokale reguleringer i Breivikfjorden 2024.

Forskrifter

Forskrift om lokal regulering av Lofotfisket for 2024 (J-17-2024)

Forskrift om lokal regulering av Breivikfjorden for 2024, Finnmark (J-16-2024)

Oppdatert: 05.02.2024