Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Rapport: Farer og muligheter ved sameksistens

Vi har hentet inn kunnskap for å vurdere sameksistens. Funnene indikerer at nødvendige sikkerhetsavstander varierer mye, og er avhengig av mange forskjellige faktorer.

Det er en økende interesse for de norske havområdene. Nye næringer som havbruk til havs og havvind ønsker å etablere seg i havområder som tidligere har vært dominert av fiskeri, skipsfart og petroleum.

–Vi har i 2023 gjort en utredning der vi vektlegger sikkerhetsaspektene, med spesielt fokus på hvor store avstander fiskeri og havbruk til havs bør ha til havvindområder, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

Rapport fra Safetec ble levert til Fiskeridirektoratet 20. desember 2023.

Vurdering av sikkerhetstiltak

Istedenfor å stenge av store arealer for fiskeri, anbefales det å opprette aktsomhetsområder eller sikkerhetssoner rundt havvindkraftanlegg og turbiner, som hensyntar lokasjonsspesifikke forhold.

–Disse områdene vil synliggjøre arealer med mulige farer, hvor fiskerne bør være aktsomme eller ikke skal ferdes eller fiske, sier Bakke-Jensen.

Flere andre risikoreduserende tiltak som vil øke sikkerheten ved fiskeri i nærheten av havvind, er for eksempel havovervåking, tilrettelagt anleggsdesign og informasjonsdeling.

Videre diskuteres det i rapporten hvordan transittbehov kan løses på forskjellige måter.

–Det er identifisert flere farer og risikoaspekter mellom havvindkraftanlegg og havbruksanlegg, og avstand vil være en effektiv barriere, sier Bakke-Jensen.

Rapporten fremhever også flere mulig synergier med hensyn til sikkerhet. 

–Rapporten er et steg på veien for videre kunnskapsutvikling om havbruk til havs, sier Bakke-Jensen.

Oppdatert: 05.02.2024