Skjul søk
06.06.2018

Registrering av turistfiskebedrift stengt i noen dager

Vi er i ferd med å legge til rette for registrering av turistfiskebedrifter på Fiskeridirektoratets Min side. Derfor har vi midlertidig stengt muligheten for å registrere nye bedrifter. Man kan likevel fortsette å bruke skjemaet for å registrere fangsten.

23.05.2018

Hugs garnforbod i Skagerrak frå 1. juni

Det er forbod mot fritidsfiske med garn på grunnare vatn enn 25 meter i Skagerrak i perioden f.o.m. 1. juni t.o.m. 15. august. Dette er eit tiltak som er sett i verk for å beskytte bestanden av hummar, men det er også viktig for kysttorsken i dette området.

23.05.2018

Og vinnarane er …

Harald Paulsen, Kristian H Andersen og Svein Ole Johansen er trekte ut som vinnarar av gåvekort. Dei har alle brukt fritidsfiskeappen for å melde at dei har funne og henta opp tapt reiskap.

19.04.2018

Hugs fluktopning og rett merking av reiskap

– Fritidsfiskesesongen er i gong og her i landet er vi så heldige at vi kan hauste frå fellesressursane i havet. Men vi må også ta vare på desse ressursane for framtida, seier inspektør ved region Vest, Ina Giil Solheim.

14.02.2018

Klart for rapportering frå turistfiske

Fiskeridirektoratet har nå klart skjema som kan brukast for å rapportere fangst frå turistfiskebedrifter. Skjemaet er digitalt og verksemdene må bruke ID-porten for å logge seg inn.

19.01.2018

Turistfiskesesong med nytt regelverk

Fiskeridirektoratet mottar mange henvendelser i forbindelse med registreringsordningen som ble innført for turistfiskebedrifter fra nyttår. Vi arbeider nå med en rekke tiltak som i løpet av kort tid – og før turistfiskesesongen for alvor tar til – forhåpentligvis vil avhjelpe den usikkerheten som rår blant næringsutøvere og publikum.