Skjul søk
10.08.2018

Teknisk feil ved rapportering av fangst for turistfiskebedrifter

Vi har dessverre hatt teknisk feil i rapporteringsskjemaet for fangst for turistfiskebedrifter, fra onsdag 8. august kl. 12 til torsdag 9. august kl. 17. I dette tidsrommet fikk brukerne feilmelding når de prøvde å sende inn fangstrapport, og Fiskeridirektoratet har ikke mottatt rapporten. Vi beklager problemene dette medfører for våre brukere! 

13.07.2018

Fangstrapportering fra turistfisket

2018 er første året turistfiskevirksomheter må rapportere fangster til Fiskeridirektoratet. Over 900 bedrifter er registrert, og det kommer nå inn tusenvis av rapporter om gjestenes fangster. Per 13. juli har Fiskeridirektoratet mottatt rapporter fra over 50 000 fisketurer og fangster på til sammen vel 700 000 fisk.

27.06.2018

Store mengder ulovlig kongekrabbe beslaglagt

Under en fellesaksjon under ledelse av Skatteetaten mot turistfiskebedrifter på Sørøya og Magerøya i Finnmark ble det avdekket store mengder ulovlig kongekrabbe på en av de kontrollerte bedriftene.

06.06.2018

Registrering av turistfiskebedrift stengt i noen dager

Vi er i ferd med å legge til rette for registrering av turistfiskebedrifter på Fiskeridirektoratets Min side. Derfor har vi midlertidig stengt muligheten for å registrere nye bedrifter. Man kan likevel fortsette å bruke skjemaet for å registrere fangsten.

23.05.2018

Hugs garnforbod i Skagerrak frå 1. juni

Det er forbod mot fritidsfiske med garn på grunnare vatn enn 25 meter i Skagerrak i perioden f.o.m. 1. juni t.o.m. 15. august. Dette er eit tiltak som er sett i verk for å beskytte bestanden av hummar, men det er også viktig for kysttorsken i dette området.

23.05.2018

Og vinnarane er …

Harald Paulsen, Kristian H Andersen og Svein Ole Johansen er trekte ut som vinnarar av gåvekort. Dei har alle brukt fritidsfiskeappen for å melde at dei har funne og henta opp tapt reiskap.

19.04.2018

Hugs fluktopning og rett merking av reiskap

– Fritidsfiskesesongen er i gong og her i landet er vi så heldige at vi kan hauste frå fellesressursane i havet. Men vi må også ta vare på desse ressursane for framtida, seier inspektør ved region Vest, Ina Giil Solheim.