Ikke brekk klørne til krabben

Etter redskapskontroll i Førresfjorden forrige uke, observerte vi unormalt mange krabber uten klør. Det er forbudt å brekke klørne, og det strider med dyrevelferdsloven. 

Dersom du brekker klørne av levende krabber, utøver du vold mot dyrene. Og dersom du i tillegg kaster de på sjøen igjen, setter du de i en hjelpesløs tilstand. 

Ifølge Mattilsynet strider dette mot dyrevelferdsloven. Rådet for dyreetikk og EU-regelverket sier også at dette er forbudt. 

 

Krabbe med brekte klør, etter redskapskontroll i Førresfjorden Foto: Fiskeridirektoratet

 

Oppdatert: 04.07.2023