Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Stor kontrollaktivitet i hummerfisket

I dagene før og etter at hummerfisket åpnet 1. oktober er det gjennomført flere kontrollaksjoner, hvor flere kontrolletater har deltatt. De fleste fangster i tråd med regelverket, men slike aksjoner vil alltid medføre beslag, anmeldelser og andre reaksjoner.

På Skagerrakkysten har Fiskeridirektoratet og Kystvakten, med deltakelse også av politiet på deler av aksjonen, gjennomført omfattende kontroller i forbindelse med årets hummersesong som startet søndag 1. oktober klokken 08:00.

– Til tross for at et stort område ble kontrollert fra Agder til Vestfold, er inntrykket at folk er flinke til å merke redskapene sine. Og de fleste bruker teiner med riktig fluktåpning, og med innmontert bomullstråd til rømmingshull, sier inspektør Inger-Helene Gylseth i Fiskeridirektoratet, som utførte kontroll sammen med mannskap fra Kystvakten fra KV Nornen.

De fleste er lovlydige

Parallelt med kontrollene som ble foretatt fra KV Nornen og politibåten i Agder, ble det gjennomført kontroll på Skagerrakkysten og i Oslofjorden med Fiskeridirektoratets patruljebåt «Frey».

Det var lite bruk i sjøen i dagene før hummerfisket åpnet 1. oktober, men straks fisket åpnet kom det store mengder teiner i sjøen. Ytre deler av Oslofjorden ble fort full av blåser.

– Det generelle inntrykket er at folk stort sett har orden på regelverket og fisker lovlig. På toktet med «Frey» ble det gjort noen beslag, og det vil bli innlevert anmeldelser med bakgrunn i beslagene, sier seniorinspektør Roy Rasmussen som utførte kontroll fra Fiskeridirektoratets patruljebåt «Frey».

beslag-ulovleg-hummar-oslofjorden-2023.jpg
Beslag av ulovlig hummer Foto: Fiskeridirektoratet

Beslag og anmeldelser

Noen har ikke like god kontroll på verken redskap eller regelverk, og samlet resultat fra kontrollen langs Skagerrakkysten og i Oslofjorden er:

  • Oppbevaring av rognhummer om bord (fangst og oppbevaring av rognhummer er forbudt).
  • For mange hummerteiner om bord i samme fartøy (maks 10 hummerteiner per mann og per båt).
  • Beslag av teiner med 60 mm åpning før 1. oktober.
  • Beslag av teiner satt i fredningsområder.
  • Røkting av andres bruk (det er kun tillatt å sette og dra egen redskap).
  • Manglende fluktåpning eller at fluktåpningene var sperret.
  • Beslag av 30 umerket ruser.
  • 13 beslag i Sandefjord/Tønsberg-området og i Oslofjorden bestående av 21 teiner. Største beslag var 7 teiner tilhørende samme eier.
  • Det ble gitt to advarsler på mangelfull merking, og en advarsel for setting av teine på grensen til et fredningsområde.

Flere av forholdene som ble avdekket blir anmeldt og kjent eier vil kunne forvente en reaksjon fra politiet.

sjekk-hummerteine-oslofjorden-2023.jpg
Sjekker hummerteiner i Oslofjorden Foto: Fiskeridirektoratet

Kontroll i fredningsområder

I tillegg til redskapskontroll ble det også gjennomført kontroll i hummerfredningsområder langs kysten. Blant annet ble de nye fredningsområdene Kjørtingen i Larvik og Gåsøya i Bærum kontrollert. Ved Gåsøya sto det ingen redskap.

– I fredningsområdet ved Kjørtingen i Larvik sto det en del bruk i sjøen, og vi tok kontakt med eierne og gjorde dem oppmerksomme på at det fra 1. oktober vil være forbudt med faststående redskap i fredningsområdet. Alle vi kontaktet ville flytte redskapene ut av fredningsområdet, sier Gylseth.

Forebygging

I tillegg til å kontrollere redskap, observere aktivitet på både kaier og på sjøen, blir det gitt veiledning til fiskere som er usikre på regelverket.

– Vi har et søkelys på forebygging, og ønsker å gi fiskere god informasjon i forkant av hummerfisket. Hvis vi ser fiskere på kaiene som gjør seg klare til å sette teiner, tar vi gjerne en prat for å klargjøre eventuelle spørsmål eller usikkerhet de måtte ha, sier Rasmussen.

Oppdatert: 06.10.2023