Deltakelse i selfangst 2024

Rederier som ønsker å delta i selfangsten i Vesterisen, eller mottak som kan ta imot selprodukter i 2024, kan nå søke om tilskudd. Det er avsatt totalt 1,5 millioner kroner og søknadsfristen er 24. februar.

Tilskuddet til årets selfangst kan gå til rederi eller mottak, og målet med tilskuddet er at selfangstnæringen (fartøy- og mottakssiden) skal kunne skape størst mulig verdier basert på råstoff fra sel.

Tilskudd til rederi

Vilkåret for å tildele tilskudd til rederier er at de har tillatelse til å delta i selfangst i 2024 og har sendt påmelding til Fiskeridirektoratet.

Fartøy som mottar tilskudd må gjennomføre minst 35 fangstdøgn.

Tilskudd til mottak

For at mottak skal kunne motta tilskudd må de har nødvendige godkjenninger, herunder kjøperregistrering fra Fiskeridirektoratet og Mattilsynets og godkjenning for produksjon av selolje.

Mottak må i tillegg ha utstyr for produksjon av ulike råstoff fra selfangsten som skinn, spekk, olje, kjøtt og andre produkter.

Søknad om tillatelse

Fartøy som ønsker å delta i årets fangst må søke Fiskeridirektoratets fartøy- og deltakerseksjon om tillatelse.

Søknad om tillatelse til å delta i selfangst i 2024, samt søknad om tilskudd, sendes til Fiskeridirektoratets postmottak innen 24. februar.

Retningslinjer

Retningslinjer for tilskudd til selfangsten 2024

Les mer

Temaside om selfangst

Oppdatert: 02.02.2024