Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Påmelding til prøvefiske i Porsangerfjorden

Prøvefisket etter reker i Porsangerfjorden fortsetter ut 2024.

Prøvefisket skal gjennomføres innenfor en totalkvote for området på 50 tonn reker i 2024.

Fiskere som oppfyller vilkår for å drive fangst med reketrål på kysten nord for 62° Nord kan melde seg på fisket.

Fiskere som melder seg på plikter å sette seg inn i og følge de vilkår som settes for tillatelsen og gjennomføringen av prøvetaking.

I tillegg til å sende inn påmelding til prøvefisket skal fiskere som deltar i prøvefisket fylle ut skjema for registrering av trålhal.

Påmeldingsskjema for prøvefiske i Porsangerfjord 2024

Bakgrunn

Rekefisket på Tana- og Porsangerfjorden har vært stengt siden 1970-tallet. Siden den gang har det tekniske regelverket for reketrål vært gjennom vesentlige endringer, særlig påbudet om bruk av sorteringsrist som selekterer ut fisk fra rekefangstene.

Havforskningsinstituttet gjennomførte i 2018 og 2019 vitenskapelige undersøkelser med bunntrål og reketeiner i Porsangerfjorden, Tanafjorden og Kvænangen for å kartlegge forekomst og mengde av fisk og skalldyr. På bakgrunn av dette ble det besluttet å åpne for et prøvefiske med reketrål på nærmere vilkår i ytre del av Porsangerfjorden i 2021, med en totalkvote for området på 40 tonn reker.

Prøvefisket ble videreført i 2022 og 2023 og antall fartøy som har benyttet seg av ordningen har variert mellom 4 og 8 stk.

Med bakgrunn i den kartleggingen som er gjennomført, og i samråd med Havforskningsinstituttet, har Fiskeridirektoratet valgt å fortsette prøvefisket ut 2024.

Etter dette blir det vurdert om man skal åpne ytre deler av Porsangerfjorden for kommersielt fiske etter reker.

Prøvefiske etter dypvannsreke i ytre Porsangerfjorden – Resultater fra 2021–2023 – Havforskningsinstituttet

Oppdatert: 01.02.2024