Nyheter

Ber båter være varsom pga. lakse- og ørretsykdom

24.11.2023

Det er påvist pankreassykdom (PD) på ytterligere to oppdrettsanlegg i Alstahaug kommune i Nordland fylke. Mattilsynet ber alle båter i området om å opptre varsomt for å redusere faren for videre smittespredning.

Fiskarmanntalet 2024

24.11.2023

Framlegg til fiskarmanntal for 2024 er sett opp og vert lagt ut til offentleg innsyn i tida 24. november 2023 og tre veker framover.

Forbedrer søknad om samlokalisering

22.11.2023

Fiskeridirektoratet har utviklet to nye skjema for melding og søknad om samlokalisering av tillatelser til laks, ørret og regnbueørret i sjø.

Hull i not i Fensfjorden i Nordhordland

16.11.2023

Firda Sjøfarmer AS har i dag, torsdag 16. november, meldt om funn av en større skade i en av nøtene på lokaliteten Hyseneset i Fensfjorden i Gulen kommune, hvor de produserer regnbueørret.