Nyheter

Nytt toppår for norsk fiskerinæring

04.01.2024

Norske fiskere landet fisk for over 30 milliarder kroner i 2023. Dette skjer på tross av nedgang i landet kvantum i både pelagiske fiskerier og torskefiskerier.

Nye gebyrsatser for ervervstillatelse

03.01.2024

Gebyr for søknader om ervervstillatelse, utskifting av fartøy, tildeling av spesiell tillatelse (konsesjon) og årlig deltakeradgang har økt fra 2024.

Styrker vern av kysttorsken

02.01.2024

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å innføre ytterligere tiltak for vern av kysttorsken i nord. 

Dommen er klar og tydelig

19.12.2023

Høyesterett konkluderer med at tiltaltes utsagn var over terskelen for det straffbare, etter at to kvinnelige fiskeriinspektører opplevde seksuell trakassering under kontroll av et fiskemottak i Finnmark.

Forbud mot grensekryssende fiske

18.12.2023

Fra 1. januar 2024 er det ikke lenger tillatt å fiske over yttergrensene for Norges økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard.