Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Ekstra utlysning til fiskeriforskning

I 2024 gjenstår det i overkant av 6 millioner kroner i tilskuddsordningen til fiskeriforskning. Nå utvides søknadsfristen.

Søknadsfristen er satt til 13. mars 2024.

Søknadsskjema om tilskudd til fiskeriforskning.

Norske forskningsinstitusjoner og norske private aktører registrert i samarbeid med forskningsinstitusjoner kan søke.

Tilskudd til fiskeriforskning er finansiert av fiskeriforskningsavgiften (Lovdata).

Noen eksempler på slike søknader er utviklingsprosjekt knyttet til nedbrytbare fiskeredskaper, miljøvennlig snøkrabbeteine, akustisk gjenfinning av tapt fiskeredskap, alternative slitematter i trålfiske og energieffektiviseringstiltak.

Tilskuddet kan maksimalt dekke 50 prosent av kostnadene for forskningsprosjektet.

Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet er unntatt ordningen.

Oppdatert: 08.02.2024