Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Avklaring om deltagelse i loddefiske

Alle fartøyeiere i kystgruppen bes avklare og melde til Sildelaget om de har reelle planer om å delta i fisket etter lodde i Barentshavet i 2024.

Fiskeridirektoratet ber alle som har meldt på fartøy i kystgruppen i fisket etter lodde i Barentshavet i 2024 i kystgruppen om å avgjøre og melde til Sildelaget om de har reelle planer om å delta i fisket etter lodde i Barentshavet.

For å sikre en hensiktsmessig og god avvikling av fisket er det avgjørende at eiere uten hensikt om å delta gir beskjed om dette så snart som mulig.

Fiskeridirektoratet minner om at fartøyeier er ansvarlig for at fartøyet er egnet, bemannet og utrustet for deltakelse i fisket etter lodde.

Fiskeridirektoratet presiserer at fartøyeier bare kan delta med ett fartøy i det åpne fisket i kystgruppen.

Regler for deltakerbegrensning

Deltakerforskriften § 6 gir reglene for deltakerbegrensning i åpen gruppe:

  • Hvis eier av fartøy som deltar i åpen gruppe også eier 50 % eller mer i annet fartøy, kan ikke begge fartøyene delta i fisket etter lodde i Barentshavet i 2024. Eier er den som direkte eller indirekte eier mer enn 50 % av fartøyet.
  • Hvis ingen enkeltperson eier mer enn 50 % av fartøyet, er det avgjørende om en gruppe enkeltpersoner som samlet eier mer enn 50 % av fartøyet, også eier mer enn 50 % i det andre fartøyet.
  • Hvis eier av fartøy som deltar i åpen gruppe er del av en gruppe som samlet eier mer enn 50 % av fartøyet, og eierandelen er nødvendig for at fartøyet oppfyller aktivitetskravet i deltakerloven § 6 annet ledd, kan ikke begge fartøyene delta i fisket etter lodde i Barentshavet i 2024.
Oppdatert: 09.02.2024