Henter miljødata i Norskerenna sør

Tre rigger skal innhente miljødata gjennom et år, for å bedre kunnskapsgrunnlaget for havbruk til havs og andre næringer.

Vi har gitt Havforskningsinstituttet i oppdrag å anskaffe og sette ut tre rigger med sensorer for strøm, temperaturer, salt, oksygen og bølger innenfor HTH- området Norskerenna Sør.

–Formålet er å hente ut spesielt relevante miljødata for havbruk til havs gjennom et helt år slik at sesongmessig variasjon kan belyses, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

Riggene ble satt ut på tre forskjellige posisjoner i starten av januar, og det er planlagt opptak og gjenutsetting av rigger i perioden 15.-30. mai for uthenting av data og tilsyn til sensorer.

Endelig opptak av rigger er planlagt januar 2025. 

–Dataene kommer til å bedre kunnskapsgrunnlaget for havbruk til havs og andre næringer som havvind i området rundt Norskerenna sør, og kommer i tillegg til konsekvensvurderingene, sier Bakke-Jensen.

Nærings- og fiskeridepartementet har lyst ut oppdrag om gjennomføring av offentlig overordnet konsekvensvurdering av områdene «Norskerenna sør», «Frøyabanken nord» og «Trænabanken» for havbruk til havs.

Oppdatert: 08.02.2024