Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Drypprømming

Drypprømming er et begrep som brukes om rømmingshendelser som skjer mer eller mindre kontinuerlig over lengre tid, men der omfanget ved hver enkelt hendelse ofte er liten.

Summen av alle disse hendelsene kan dog utgjøre en betydelig andel rømt fisk. Typiske eksempler på drypprømming vil kunne være:

  • Mistet fisk under lusetelling
  • Fisk hopper ut av not
  • For stor maskeåpning i forhold til fiskestørrelse
  • Gjenværende fisk i folder i kastenot ved opptak av denne

Ved flere av disse eksemplene, og kanskje særlig med tanke på dette med maskeåpning og fiskestørrelse, er tallene for rømming noe usikre. Dette fordi det kan være vanskelig å registrere en hendelse der fisk hopper over not eller svømmer gjennom maskeåpning. Likevel får Fiskeridirektoratet flere årlige rapporterte hendelser om dette.

I løpet av et år får Fiskeridirektoratet inn mange rapporter med mindre rømmingshendelser. Det er derfor viktig at oppdretter innehar gode rutiner og prosedyrer som sikrer at man forhindrer enkeltfisk å rømme, samt at det ved slike hendelser meldes fra om dette.