Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Lusetelling - risiko for rømming når returslange ikke er tilstrekkelig festet i merd

Fiskeridirektoratet har registrert flere hendelser der fisk rømmer i forbindelse med lusetelling. En av gjengangerne er at fisk rømmer fordi returslangen ikke er tilstrekkelig festet til handlisten og faller ut av merden og fisken som er i slangen rømmer ut i sjøen.

Hva skjedde

Under lusetelling av fisken i ei merd, ble plutselig returslangen dratt ut av merden. Fisken som var i slangen havnet i sjøen. Det som skjedde var at returslangen ble trykt ned mot gangbanen fordi den fyltes opp med for mye vann i området mellom arbeidsbåt og merd. Arbeidsbåt som ble benyttet var lav og som gjorde at det ble utfordrende å tømme returslange, da fallvinkel ble liten. Effekten dette ga var at slangen ble tynget ned mellom båt og merd som igjen førte til at returslangen ble dratt ut av merda og fisken ble skylt med vannet ut i sjøen.

Det ble benyttet sikringslinglin mellom båt og merd i området under returslangenslangen. Enden av slangen havnet utenfor sikringslinet mellom merd og arbeidsbåt. I denne hendelsen var ikke returslangen tilstrekkelig festet til handlista på merda.

 

Hva ble gjort

Virksomheten har avviksført hendelsen og brukt hendelsen til intern læring slik at lignende hendelser ikke skal gjentas.

 

Ny hendelse

I en annen hendelse hadde ansatte telt lus på 10 fisk, men oppdaget at det kun var 8 fisk i oppvåkningskar ved telling. Det var en sperre fra oppvåkningskar til returslange som mest sannsynlig har stått åpen. Det hadde ikke blitt oppdaget at returslangen hadde falt ut av merden og at fisken havnet i sjøen. Det ble brukt sikkerhetsnett ved lusetellingen, men dette var satt opp der fisken håves opp til bedøvelseskar og hindret ikke rømming av fisk når returslange falt ut av merd. I denne hendelsen var ikke enden på returslangen tilstrekkelig festet til handlista på merda.

 

Hva ble gjort

Virksomheten har avviksført hendelsen og brukt hendelsen til intern læring slik at lignende hendelser ikke skal gjentas.

Virksomheten har gjennomgått og forbedret rutinen for festing av returslangen. Det skal monteres kraftigere festetau på returslangen. Etter at returslange er lagt ut i merda, tres festetauet

rundt handlista og tilbake til båten. Tauet knytes fast i pullert der slangen går ut fra båten.

Slangen har da ikke mulighet til å bli dratt ut av merden (se figur 1).

 

Retursange som henger over ripa på en båt inntil merd.
Figur 1: Bildet viser hvordan virksomheten har valgt å feste returslangen. Festetauet på returslangen er tredd rundt handlista og tilbake til arbeidsbåten og festes til pullert der slangen går ut fra båten. Foto: Virksomheten

 

Returslange som som henger over ripa på båt, festet til kar og knyttet med tau
Figur 2: Virksomheten har også sikret innfestingen av returslangen til oppvåkningskaret med tau . Foto: Virksomheten

 

 

Læring

Fiskeridirektoratet forventer at anleggene har et fungerende internkontrollsystem der fare for rømming knyttet til denne type arbeidsoperasjoner er vurdert og forebyggende tiltak er iverksatt for å hindre rømming.

Sørg for at prosedyrer er oppdatert og kjent, at uregelmessigheter, feil og mangler avviksføres, og at kompetanse og erfaring deles.

Oppdatert: 24.10.2022