Sjøanlegg

Forspreder

Anlegg og utstyr

Hovedkomponenter og ekstrautstyr. Brann på merd. Fôrspreder. Luseskjørt.

Read more about Anlegg og utstyr
Arbeidsoperasjoner

Arbeidsoperasjoner

Avlusning. Dødfiskhåndtering. Håndtering av not.

Read more about Arbeidsoperasjoner
Drypprømming

Drypprømming

Kastenot. Lusetelling. Maskevidde. Overhopp.

Read more about Drypprømming
Predator

Predator

Hval. Makrellstørje. Pigghå. Sel.

Read more about Predator
Uvær

Uvær

Sjøanlegg kan bli utsatt for tøffe værforhold.

Read more about Uvær