Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Arbeidsoperasjoner

Erfaringsmessig skjer det flest rømminger i løpet av et år i forbindelse med arbeidsoperasjoner. 

Omtrent hver eneste dag utføres det en form for arbeidsoperasjon på et akvakulturanlegg. Disse varierer i størrelse og omfang. Det er likevel slik at det er innefor dette brede temaet det erfaringsmessig skjer flest rømminger i løpet av et år, og disse kan i tillegg være av større karakter.

Figur over antall rømmingshendelser og rømt fisk 2014-2021. Figur: Fiskeridirektoratet
Figuren viser antall rømmingshendelser og antall rømt fisk i perioden 2014-2021

Operasjoner der not skal håndteres er kanskje den største risikoen vi har for rømming av fisk. Statistikken viser et overtall av både antall hendelser og rømte fisk, ved slike operasjoner. Det er særlig avlusning av fisk som skiller seg mest ut. Ved denne typen arbeidsoperasjon vil noten ofte håndteres i stor grad (heving/senking, kulerekke/perleband m.m.) og ofte er flere aktører involvert i prosessen. Dette er altså store og omfattende operasjoner som krever gode forberedelser og tydelige rutiner/prosedyrer. 

Diagram, årsak rømminger og rømt fisk. Figur: Fiskeridirektoratet
Figuren viser årsaken bak ulike rømmingshendelser og antall rømt fisk ifbm ulike rømmingshendelser.