Anlegg og utstyr

Beskrivelsene av komponentene i et akvakulturanlegg deles i grove trekk i to: hovedkomponenter og ekstrautstyr.

Hovedkomponentene vil på et tradisjonelt anlegg være fortøyningene, nota og flytekragen. Eksempler på ekstrautstyr kan være: luseskjørt, fôrspreder, rensefiskskjul m.m.

Eksemplene som er gitt over er utstyr som kan komme i kontakt med not, og det er gjerne ved slike tilfeller disse utgjør en fare for at hull og rømming kan oppstå.