Luseskjørt og risiko for skade på not

Mange uønskede hendelser, spesielt gnag på not fra permanent ekstrautstyr, skjer ved brukerfeil eller utilstrekkelig ettersyn og vedlikehold. Dette erfaringsarket tar opp tråden fra et tidligere erfaringsark og vil minne om faren for gnag på stavtau i notposen fra luseskjørt.

Det har oppstått hull i nota ved at bunnen av luseskjørt har gnagd på stavtau i notposen, som til slutt har røket. Som en følge av dette har notlinet revnet på begge sider av stavtauet.

I disse hendelsene er det funnet skader på PVC-delen, innerduken og blytau som er påsydd i bunnen av luseskjørtet, se figur 1. Årsaken til skadene er at luseskjørtet har hengt feil og det har oppstått gnag på PVC delen, slik at innerduken og blytau blir eksponert. Denne delen har en grovere struktur og det blir en sandpapirlignende overflate som, når det ikke blir avdekket, gnager på stavtau i nota og etter en tid kan det bli brudd som fører til at notlinet revner.

Etter at luseskjørtet er montert rundt merden, skal det kontrolleres at det henger rett. Ved normal drift skal luseskjørtet henge rett ned uten synlig overbelastning eller deformasjon. Ettersyn av luseskjørt må legges inn i virksomhetens øvrige ettersynsrutiner, slik at eventuell slitasje blir avdekket. Det skal også kontrolleres for slitasje på stavtau. Følg anbefalingene i brukerhåndboka til luseskjørtet for rutinemessig ettersyn.

 

Skadet presenning med hull hvor sort blytau er synlig
Figur 1: Skaden på presenning og innerduk har eksponert blytauet. (Foto: Fiskeridirektoratet)​​​​​​

 

Hva skjedde?

Virksomheten utførte en rutinekontroll av noten med ROV, og oppdaget et hull på 1x1 meter i utspilt tilstand på ca.5 meters dyp, se figur 4. Underkanten av luseskjørtet som ble benyttet var på seks meters dyp. Et stavtau i noten hadde røket. Det ble også observert slitasje på et annet stavtau. Dette har skjedd i området hvor endene på luseskjørtet overlapper hverandre. Slitasjen ble funnet ni meter fra enden på den innerste overlappen. På figur 5 og 6 vises overlappen.

Det hang et lodd på 160 kg i forlengelsen av stavtauet og hullet var derfor sprikende. Notposen var en 120meter rettvegga storfiskpose.

I denne hendelsen ble det funnet slitasje langs bunnen på luseskjørtet som har gått helt inn til loddkulene i blytauet, se figur 2 og 3. Slitasjen på blytauet var ikke synlig der hvor PVC-delen var skadet. Det er derfor viktig at all slitasje på luseskjørt blir sjekket grundig for å avdekke eventuelle større skader som ikke er synlige.

 

Blytau som ligger på gruskledt bakke med tynnslitt midtparti
Figur 2: Bildet viser slitasjen på blytauet. (Foto: Fiskeridirektoratet)​​​​

 

Synlige loddkuler i blytau med hull
Figur 3: Slitasje på blytau slik at loddkulene er blitt synlige. (Foto: Fiskeridirektoratet)

 

 

 

 

Stort hull i not
Figur 4 Hullet i nota ble målt til å være 1x1 meter i utspilt tilstand. (Foto: virksomheten)

 

 

Sannsynlig årsak

Luseskjørtet ble skiftet ut i løpet av produksjonen. Luseskjørtet hektet seg opp i et punkt etter at det ble byttet. Det ble hengende på en måte som medførte gnag på stavtauet som til slutt røk.

Undervannsbilde av luseskjørt som har krøllet seg og fisk som svømmer rundt
Figur 5: Luseskjørtet henger ikke rett ned, men har hektet seg opp i et punkt. Bildet viser også at luseskjørtet overlapper. (Foto: virksomheten)

 

Undervannsbilde av PVC-duk med slitasje
Figur 6: Bilde fra ROV-inspeksjonen som viser slitasjen på PVC-duken (gul sirkel) på luseskjørtet på overlappen som henger inn mot nota. I bakkant sees den andre enden som utgjør den ytre overlappen. (Foto: virksomheten)

 

Det er uklart eksakt når hullet oppsto og hvor lenge luseskjørtet har hengt feil.

Virksomheten utfører kontroll av not med ROV hver tredje måned. Ved gjennomgang av ROV-opptak tatt tre måneder før hullet ble oppdaget, kan en se synlig slitasje på underkanten av luseskjørtet, se figur 6. Uten en klar formening om hva de skulle se etter, hadde skaden vært vanskelig å observere på filmen. Skaden ble ikke oppdaget under selve 3 mnd. kontrollen.

 

Hva ble gjort

Virksomheten kontrollerte de andre notposene på lokaliteten. Dykkere gikk langs kanten på luseskjørtet og kontrollerte alle stavtau. Ingen avvik/slitasje ble avdekket.

Virksomheten oppdaterte sin risikovurdering med hensyn til årsaker til denne hendelsen.

Tiltak virksomheten har gjort etter hendelsen:

  • Under ROV-inspeksjon før utsett av fisk skal det også kontrolleres at luseskjørtet er montert korrekt med hensyn til potensielt gnag på stavtau.
  • Det skal være ROV-inspeksjon etter utsett/ bytte av luseskjørt.
  • Eksterne selskap som utfører notinspeksjon blir informert om denne hendelsen og risikoen. Dette for å øke fokus på om luseskjørt er montert rett og ikke gnager på stavtau.
  • Kravspesifikasjonen til leverandør av servicetjenester gjennomgås og oppdateres.

 

Læring

Ettersyn av luseskjørt må legges inn under virksomhetens øvrige ettersynsrutiner, slik at eventuell slitasje blir avdekket. Det skal også kontrolleres for slitasje på stavtau.

Det er viktig at all slitasje på luseskjørt blir sjekket grundig for å avdekke eventuelle større skader som ikke er synlige.

Fiskeridirektoratet ber alle virksomheter som bruker luseskjørt om å inkludere denne kunnskapen i sine risikovurderinger.

Oppdatert: 16.12.2022